Δασκάλα Ε3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία

Δασκάλα Ε3 (47ο Δημ.Σχ. Ηρακλ) : Τελάκη Σοφία
Δασκάλα Ε3 : Τελάκη Σοφία

Για όσους απουσιάζουν

Τρίτη  20/2/2018

Φυσική 

1)  Έγιναν πειράματα και συμπληρώθηκαν οι σελ.70-73 του Τ.Ε., τις οποίες και πρέπει να μπορείτε να περιγράφετε. Έαν δεν τις πάρετε από συμμμαθητές σας, θα τις συμπληρώσετε στο σχολείο.

2) Δόθηκε φωτοτυπία ανακεφαλαίωσης για το πεπτικό σύστημα.

Ενημέρωση- Συζήτηση

 Έγινε ενημέρωση και  συζήτηση με θέμα τη χρήση του ασφαλούς διαδικτύου από ειδικούς, καλεσμένους του σχολείου μας και δόθηκαν έπαινοι συμμετοχής στα παιδιά για το διαγωνισμό που αφορούσε την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δόθηκαν φυλλάδια ενημέρωσης.

Μαθηματικά

1) Επαναληπτικές ασκήσεις για τα κλάσματα έγιναν.
2) Για το σπίτι: Τ.Ε. σελ. 20-21, ασκ. β, γ, δ.
Για όσους απουσιάζουν

Παρασκευή  9/2/2018

Γλώσσα

Έγινε εξέταση λεξιλογίου, γραμματικής, προτάσεων και Μαθηματικών.

Μαθηματικά

1) Τ.Ε. σελ. 34-35, ασκ. α, β, γ, δ (α+β τα πρώτα), ε, στ (έγινε στην τάξη η στ).
2) Έγινε προφορική επανάληψη στον πολλαπλασιασμό κλασμάτων και στους αντίστροφους αριθμούς.

Γεωγραφία

1) Κ.Β. σελ. 53-55
2) Τ.Ε. σελ. 21, ασκ. 2, 3.
3) Τ.Ε. σελ.22, ασκ.1, 3

Θρησκευτικά 

1) Έγινε συζήτηση με βάση τις σελ. 28-32, για τα όρια και τους κανόνες.
2) Εργασίες 7 και 8 γραπτά , σελ. 34.


Για όσους απουσιάζουν


Πέμπτη  8/2/2018 

ΦΥΣΙΚΗ

1) Έγινε γραπτό επαναληπτικό. Αυτοί που απουσίαζαν θα γράψουν όταν επιστρέψουν.

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1) Φωτοτυπία με πολλαπλασιασμό κλασμάτων και αντίστροφους αριθμούς
2) Ασκήσεις εξάσκησης στην προηγούμενη ύλη

   ΙΣΤΟΡΙΑ

1) Κ.Β. σελ. 53-54
2) Τ.Ε. σελ. 23, ασκ. 1.2 και 4 (γραπτά).


ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!!!!                       

Για όσους απουσιάζουν

                                          ΓΛΩΣΣΑ
1)      Ορθογραφία Κ.Β. σελ.16   ασκ.4
2)      Κ.Β. σελ.15 διάβασμα
3)      Ανάγνωση των κειμένων
Α) Τ.Ε σελ.53
Β) Τ.Ε σελ. 61
4) Επανάληψη στη φωτοτυπία με τα συντακτικά φαινόμενα

ΙΣΤΟΡΙΑ

1)      Επανάληψη στις σελ. 21-22 Τ.Ε.